Artykuły

Bezsenność – kogo dotyczy?

Bezsenność – kogo dotyczy?

Jeszcze pod koniec XX w. uważano bezsenność za problem ludzi w starszym wieku. Przejście na emeryturę, zmiana trybu życia, pór snu, brak wymuszonej regularności były najczęstszymi przyczynami rozwoju trudności w zasypianiu. Obecnie problemy ze snem odnotowujemy u coraz młodszych pacjentów.

Różne oblicza bezsenności

Różne oblicza bezsenności

Współcześnie trudno byłoby znaleźć osobę, która nie doświadczyłaby nieprzespanej nocy czy to z powodu bezsenności czy uwarunkowań zewnętrznych (np. podróż, praca). W związku z tym w ostatnich dwudziestu latach profil pacjentów zgłaszających się z powodu bezsenności lub snu niedającego oczekiwanego wypoczynku istotnie się zmienił. Stawia to nowe wyzwania przed lekarzem pierwszego kontaktu, którego rola nie może być sprowadzona jedynie do oczekiwanego przez pacjenta zaaplikowania leku nasennego, ale przede wszystkim rozpoznania prawdopodobnej przyczyny problemu. Wdrożenie właściwego postępowania przy współpracy ze strony pacjenta powinno przynieść efekty terapeutyczne w stosunkowo krótkim czasie.

Współczesne możliwości farmakologicznej terapii zaburzeń snu

Współczesne możliwości farmakologicznej terapii zaburzeń snu

Zaburzenia snu to jedne z najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych. Ich przyczyną mogą być nie tylko problemy medyczne, ale również przewlekły stres, nieregularny tryb życia – brak stałych pór snu i posiłków, praca w trybie zmianowym, brak aktywności fizycznej.

Czy krótki sen wpływa na długość życia?

Czy krótki sen wpływa na długość życia?

Sen jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania odpowiedzi immunologicznej, ale także choroby zakaźne mogą stymulować występowanie snu, co z kolei ma zapewniać prawidłową odpowiedź organizmu na działanie patogenu.

Lek nasenny – który idealny?

Lek nasenny – który idealny?

Podstawą efektywnej terapii bezsenności jest właściwe rozpoznanie przyczyny leżącej u podstawy zaburzeń snu. W ostatnich latach farmakologiczne metody leczenia bezsenności w znaczącym stopniu zostały uzupełnione o terapie poznawczo-behawioralne, jednakże w praktyce...

Metody niefarmakologiczne w terapii bezsenności

Metody niefarmakologiczne w terapii bezsenności

Bezsenność stanowi wypadkową wielu czynników tj.: predysponujących, wyzwalających oraz utrwalających. Najczęściej czynnikiem wyzwalającym jest stres, natomiast wśród czynników utrwalających można wymienić niewłaściwą higienę snu oraz stosowanie nieodpowiednich strategii terapii bezsenności.

Rola zopiklonu w terapii bezsenności

Rola zopiklonu w terapii bezsenności

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że objawy bezsenności mogą występować nawet u 30% - 50% dorosłych, a 10% - 30% ankietowanych ocenia ich nasilenie jako umiarkowane lub ciężkie. W wielu przypadkach objawy bezsenności w istotny sposób wpływają na aktywność i samopoczucie chorych w ciągu dnia. Wyniki te są bardzo niepokojące biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba pacjentów cierpiących na bezsenność uległa podwojeniu...

Podstawy terapii bezsenności. Niebenzodiazepinowi agoniści receptora GABA

Podstawy terapii bezsenności. Niebenzodiazepinowi agoniści receptora GABA

Głównym wskazaniem do stosowania leków nasennych jest bezsenność przygodna i krótkotrwała (m.in. związana z podróżą samolotem lub też pracą zmianową). W innych postaciach bezsenności leczenie należy zindywidualizować i uzależnić od postawionego rozpoznania. Należy pamiętać, że zaburzenia snu mogą towarzyszyć innym jednostkom chorobowym.

Podstawy terapii bezsenności. Benzodiazepiny wśród leków nasennych

Podstawy terapii bezsenności. Benzodiazepiny wśród leków nasennych

Bezsenność może przejawiać się trudnościami w zasypianiu, kłopotami z utrzymaniem snu, zbyt wczesnym budzeniem się lub snem o niskiej jakości. Powyższe objawy można traktować jako patologiczne, gdy prowadzą one do gorszego samopoczucia lub negatywnie wpływają na codzienną aktywność pacjenta. Dodatkowo, powinny one występować co najmniej trzy razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc.

Diagnostyka bezsenności

Diagnostyka bezsenności

Sen jest jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka, bez której organizm nie jest w stanie właściwie funkcjonować. Niestety w krajach rozwiniętych i rozwijających odsetek pacjentów cierpiących na problemy ze snem w ciągu ostatnich dwóch dekad istotnie wzrósł...