Artykuły

Bezsenność – kogo dotyczy?

Bezsenność – kogo dotyczy?

Jeszcze pod koniec XX w. uważano bezsenność za problem ludzi w starszym wieku. Przejście na emeryturę, zmiana trybu życia, pór snu, brak wymuszonej regularności były najczęstszymi przyczynami rozwoju trudności w zasypianiu. Obecnie problemy ze snem odnotowujemy u coraz młodszych pacjentów.

Czy krótki sen wpływa na długość życia?

Czy krótki sen wpływa na długość życia?

Sen jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania odpowiedzi immunologicznej, ale także choroby zakaźne mogą stymulować występowanie snu, co z kolei ma zapewniać prawidłową odpowiedź organizmu na działanie patogenu.

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Wczesne rozpoznawanie i leczenie bezsenności

Wczesne rozpoznawanie i leczenie bezsenności

Zaburzenia snu są ważnym problemem zdrowotnym w społeczeństwach krajów rozwiniętych. Skargi na „zły sen” i zmęczenie są jednymi z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów, nie tylko w praktyce psychiatrycznej...

Bezsenność – współczesne poglądy na diagnostykę, patogenezę i leczenie

Bezsenność – współczesne poglądy na diagnostykę, patogenezę i leczenie

comment 1

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, najczęściej odczuwaną przez człowieka dolegliwością. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale też podobnie jak ból czy gorączka może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Diagnozowanie i leczenie zaburzeń snu

Diagnozowanie i leczenie zaburzeń snu

Ujednolicenie standardów wykonywania badania snu (badanie polisomnograficzne, PSG), uzgodnienie międzynarodowej klasyfikacji stadiów snu oraz opublikowanie międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń snu to tylko wybrane z licznych wydarzeń, które przyczyniły się w ostatnich 50 latach do rozwoju wiedzy o zaburzeniach snu i powstania nowej specjalizacji - medycyny snu, czyli somnologii...