Artykuły

Podstawy terapii bezsenności. Niebenzodiazepinowi agoniści receptora GABA

Podstawy terapii bezsenności. Niebenzodiazepinowi agoniści receptora GABA

Głównym wskazaniem do stosowania leków nasennych jest bezsenność przygodna i krótkotrwała (m.in. związana z podróżą samolotem lub też pracą zmianową). W innych postaciach bezsenności leczenie należy zindywidualizować i uzależnić od postawionego rozpoznania. Należy pamiętać, że zaburzenia snu mogą towarzyszyć innym jednostkom chorobowym.

Podstawy terapii bezsenności. Benzodiazepiny wśród leków nasennych

Podstawy terapii bezsenności. Benzodiazepiny wśród leków nasennych

Bezsenność może przejawiać się trudnościami w zasypianiu, kłopotami z utrzymaniem snu, zbyt wczesnym budzeniem się lub snem o niskiej jakości. Powyższe objawy można traktować jako patologiczne, gdy prowadzą one do gorszego samopoczucia lub negatywnie wpływają na codzienną aktywność pacjenta. Dodatkowo, powinny one występować co najmniej trzy razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc.

Jak przygotować się do snu

Jak przygotować się do snu

Brak zdrowego i komfortowego snu powoduje spadek odporności organizmu, zwiększa podatność na stres oraz prowadzi do pogorszenia samopoczucia. Dlatego jeśli budzisz się w ciągu nocy lub wstajesz niewyspana - to znak, że już najwyższy czas zmienić podejście do snu.

Po co nam sen?

Po co nam sen?

Według najnowszego sondażu CBOS połowa Polaków minimum raz w tygodniu śpi krócej niż sześć godzin na dobę, a dla 9% jest to regułą. Lekarze ostrzegają, że tak mała ilość snu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym także udaru mózgu.

Nasenne właściwości antagonistów receptora 5-HT2A

Nasenne właściwości antagonistów receptora 5-HT2A

Benzodiazepiny oraz inne powszechnie stosowane leki nasenne są skuteczne w terapii osób mających trudności z zaśnięciem, jednakże pod ich wpływem nie dochodzi do indukcji snu fizjologicznego. W trakcie ich stosowania często obserwuje się zmniejszenie ilości snu wolnofalowego oraz snu REM...

Leki z grupy Z a zdolność do kierowania pojazdami

Leki z grupy Z a zdolność do kierowania pojazdami

Leki z grupy Z (zolpidem, zopiklon, zaleplon) zostały wprowadzone jako leki nasenne cechujące się korzystniejszymi właściwościami farmakokinetycznymi w porównaniu z benzodiazepinami.

Korelacja pomiędzy nocnym podjadaniem, jakością snu oraz nadmierną sennością w ciągu dnia u otyłych mieszkańców Wielkiej Brytanii

Korelacja pomiędzy nocnym podjadaniem, jakością snu oraz nadmierną sennością w ciągu dnia u otyłych mieszkańców Wielkiej Brytanii

W ostatnich latach istotnie wzrosła świadomość dotycząca negatywnego wpływu zaburzeń snu na stan zdrowia. W kilku badaniach wykazano, że zarówno zbyt długi sen (powyżej 9h), jak i zbyt krótki (poniżej 6h) związany jest ze zwiększeniem ryzyka zgonu. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania przedstawionego w niniejszej pracy była ocena częstości występowania niskiej jakości snu, nadmiernej senności w ciągu dnia oraz podjadania w ciągu nocy u pacjentów z patologiczną otyłością...

Popołudniowe drzemki a ryzyko cukrzycy

Popołudniowe drzemki a ryzyko cukrzycy

Popołudniowe drzemki, których odsetek wzrasta wraz z wiekiem, są powszechną praktyką i stanowią pewnego rodzaju zwyczaj w wielu częściach świata, szczególnie w rejonie Morza Śródziemnego oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Wcześniejsze badania, analizujące związek pomiędzy popołudniowymi drzemkami a cukrzycą, nie uwzględniały...

Bezsenność, nadmierna senność, nadmierne zmęczenie, niepokój  oraz depresja u pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym z mniej niż 11h przerwami

Bezsenność, nadmierna senność, nadmierne zmęczenie, niepokój oraz depresja u pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym z mniej niż 11h przerwami

comment 2

Obecnie w Europie i USA praca zmianowa i nieregularne godziny zatrudnienia stały się raczej regułą niż wyjątkiem. W rzeczywistości tylko około 25% pracowników w Europie ma faktycznie regularne godziny pracy. W sytuacji gdy tak wiele osób jest zatrudnionych na zmiany, kluczowe staje się przeprowadzenie badań w celu oceny konsekwencji takiej formy zarobkowania na zdrowie...

Związek pomiędzy bezsennością a refluksem żołądkowo-przełykowym u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

Związek pomiędzy bezsennością a refluksem żołądkowo-przełykowym u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest najczęstszą przewlekłą chorobą wątroby w wielu krajach rozwiniętych. Wyróżnia się dwa podtypy, tj. niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFL), które jest zwykle łagodnym schorzeniem oraz niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH). Ta druga postać może ulec progresji do marskości wątroby, jej niewydolności, a nawet rozwoju raka wątrobowokomórkowego (HCC).

Upośledzona regulacja gospodarki węglowodanowej u chorych z zaburzeniami snu

Upośledzona regulacja gospodarki węglowodanowej u chorych z zaburzeniami snu

W kilku przekrojowych i prospektywnych badaniach wykazano związek pomiędzy bezsennością, trudnościami w zasypianiu i utrzymaniu snu oraz nadmierną sennością w ciągu dnia a zwiększoną częstością występowania cukrzycy typu 2. Chociaż wyniki te sugerują, że zaburzenia snu mogą zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, to obecnie nie dysponujemy żadnymi twardymi dowodami. W poniższym badaniu spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy długotrwałe istotne ograniczenie snu może wpłynąć na funkcjonowanie...

Analiza związku pomiędzy czasem snu a śmiertelnością i występującymi schorzeniami

Analiza związku pomiędzy czasem snu a śmiertelnością i występującymi schorzeniami

Celem poniższej pracy była prospektywna analiza związku pomiędzy czasem snu a śmiertelnością. W badaniu wzięto pod uwagę, w jakim stopniu każda z obserwowanych zmiennych mogących wpływać na ten związek uzależniona jest od stanu zdrowia. Tym samym analizie poddano stan zdrowia w kontekście istniejących schorzeń (np. choroby nowotworowej czy też choroby niedokrwiennej serca) oraz ograniczenia sprawności fizycznej.

Związek pomiędzy krótkim czasem snu a wskaźnikiem masy ciała u dzieci

Związek pomiędzy krótkim czasem snu a wskaźnikiem masy ciała u dzieci

W ostatnich dekadach częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci wzrosła na świecie z 4,2% w 1990 r. do 6,7% w 2010 r. i szacuje się, że w roku 2020 odsetek ten wyniesie 9,1%. Wyniki te są szczególnie niepokojące z uwagi na fakt, że z otyłością silnie związanych jest szereg powikłań zdrowotnych, jak i wzrost ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób i zgonu. Co więcej, powszechny stał się niedobór snu...

Ryzyko upadku a leki nasenne

Ryzyko upadku a leki nasenne

Według danych z bazy Cochrane, około 30% chorych powyżej 65. roku życia upada każdego roku. Co więcej, częstość upadków w domach opieki jest trzy razy wyższa niż w populacji ogólnej. W wielu badaniach wskazywano, że pewne grupy leków mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wystąpienia upadków, jak benzodiazepiny i leki nasenne, leki przeciwdepresyjne, leki hipotensyjne, leki o działaniu narkotycznym czy też leki stosowane w chorobie Parkinsona.

Związek pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a długością snu

Związek pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a długością snu

W ciągu ostatnich lat na świecie obserwuje się ciągły wzrost odsetka osób z nadwagą oraz z otyłością. Nadmierna masa ciała wiąże się z występowaniem szeregu problemów zdrowotnych. Badania populacyjne w USA wykazały również, że w ciągu ostatnich 50 lat średnia długość snu zmniejszyła się o 1,5 – 2 godziny. W większości tych badań zwracano uwagę na istnienie związku pomiędzy zmniejszeniem ilości snu a takimi schorzeniami, jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie czy otyłość. W badaniach tych wykazano również związek pomiędzy małą ilością snu a zwiększoną wartością BMI, co szczególnie widoczne było w populacji dzieci i młodzieży.

Wczesne rozpoznawanie i leczenie bezsenności

Wczesne rozpoznawanie i leczenie bezsenności

Zaburzenia snu są ważnym problemem zdrowotnym w społeczeństwach krajów rozwiniętych. Skargi na „zły sen” i zmęczenie są jednymi z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów, nie tylko w praktyce psychiatrycznej...